อำนวยความสะดวก


Convenient


อุปกรณ์อำนวยความสะดวก RESTER

สินค้าคุณภาพ ได้รับการรับรองจาก อย. ปลอดภัยกับการใช้งาน และนำเข้าสินค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมประกันสินค้าสูงสุดถึง 10 ปี

da34536f9de4416db35d94b9e29590afda34536f9de4416db35d94b9e29590af
281c5291890a4f4799282241552e325f281c5291890a4f4799282241552e325f
c5c63a16c820480783f2a8d8169a42d7c5c63a16c820480783f2a8d8169a42d7
3d77c7a50e074a0b96f2cf8f9c08f2d03d77c7a50e074a0b96f2cf8f9c08f2d0

เครื่องนวดเท้า iStepp


3,990 ฿
7,990 ฿
(-50%)

หมอนนวด Butterfly


3,950 ฿
7,900 ฿
(-50%)

เครื่องฟอกอากาศ Refresher


3,490 ฿
4,990 ฿
(-30%)

เครื่องนวดเข่าและเท้า Eagle


19,990 ฿
25,800 ฿
(-23%)

อุปกรณ์อำนวยความสะดวก RESTER

สินค้าคุณภาพ ได้รับการรับรองจาก อย. ปลอดภัยกับการใช้งาน และนำเข้าสินค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมประกันสินค้าสูงสุดถึง 10 ปี

da34536f9de4416db35d94b9e29590afda34536f9de4416db35d94b9e29590af

เครื่องนวดเท้า iStepp


3,990 ฿
7,990 ฿
(-50%)

281c5291890a4f4799282241552e325f281c5291890a4f4799282241552e325f

หมอนนวด Butterfly


3,950 ฿
7,900 ฿
(-50%)

c5c63a16c820480783f2a8d8169a42d7c5c63a16c820480783f2a8d8169a42d7

เครื่องฟอกอากาศ Refresher


3,490 ฿
4,990 ฿
(-30%)

3d77c7a50e074a0b96f2cf8f9c08f2d03d77c7a50e074a0b96f2cf8f9c08f2d0

เครื่องนวดเข่าและเท้า Eagle


19,990 ฿
25,800 ฿
(-23%)

CONTACT US


บริษัท เรสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด


3689/9 ถนน เจริญราษฎร์แขวง บางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120


CONTACT US


บริษัท เรสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด


3689/9 ถนน เจริญราษฎร์แขวง บางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120


TEL. +66 2255 3000,+66 2252 5888

market@restergroup.com