แจ้งการชำระเงิน

การสั่งซื้อจะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระเงิน

ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี บริษัทวงษ์ อินเวนชั่น จำกัด
เลขบัญชี014-1-06947-0

ภายหลังจากการแจ้งการชำระเงิน ทางเราจะจัดส่งสินค้า
ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ ภายใน 7 วันทำการ