Rester iStepp


เครื่องนวดเท้า


ราคา 3,990 ฿    7,990 ฿ (-50%)Rester iStepp


เครื่องนวดเท้า


ราคา 3,990 ฿    7,990 ฿ (-50%)E-8099


เครื่องนวดเท้าและให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า เรสเตอร์ ไอสเต็ป รุ่น อี-8099 ลักษณะเป็นเครื่องนวดเท้าทรงกลม พร้อมแป้นสำหรับวางเท้า ประกอบด้วยถุงลมด้านข้างและลูกกลิ้งใต้ฝ่าเท้า ระบบการนวดควบคุมโดยปุ่มควบคุมการทำงาน


 

E-8099


เครื่องนวดเท้าและให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า เรสเตอร์ ไอสเต็ป รุ่น อี-8099 ลักษณะเป็นเครื่องนวดเท้าทรงกลม พร้อมแป้นสำหรับวางเท้า ประกอบด้วยถุงลมด้านข้างและลูกกลิ้งใต้ฝ่าเท้า ระบบการนวดควบคุมโดยปุ่มควบคุมการทำงานโปรแกรมนวดอัตโนมัติ

1. โปรแกรมการนวดแบบคลึงอัตโนมัติรูปแบบที่ 1 เครื่องนวดเท้าไฟฟ้าจะเริ่มนวดด้วยการนวดแบบคลึงพร้อมให้ความร้อน โดยลูกกลิ้ง ใต้ฝ่าเท้าจะเคลื่อนไปข้างหน้าพร้อมนวดกดจุดบริเวณส้นเท้า

2. โปรแกรมการนวดแบบคลึงอัตโนมัติรูปแบบที่2 เครื่องนวดเท้าไฟฟ้าจะเริ่มนวดด้วยการนวดแบบคลึงพร้อมให้ความร้อน โดยลูกกลิ้งใต้ฝ่าเท้าจะเคลื่อนไปด้านหลังพร้อมนวดกดจุดบริเวณส้นเท้า

3. โปรแกรมนวดพิเศษเมื่อเปิดเครื่องนวดเท้าไฟฟ้าระบบความร้อนจะเริ่มทำงานพร้อมกับโปรแกรมการนวดคลึงอัตโนมัติรูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 2

ประโยชน์
- ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อเฉพาะที่ชั่วคราว
- เพิ่มการไหลเวียนโลหิตเฉพาะที่ชั่วคราว

 

โปรแกรมนวดอัตโนมัติ

1. โปรแกรมการนวดแบบคลึงอัตโนมัติรูปแบบที่ 1 เครื่องนวดเท้าไฟฟ้าจะเริ่มนวดด้วยการนวดแบบคลึงพร้อมให้ความร้อน โดยลูกกลิ้ง ใต้ฝ่าเท้าจะเคลื่อนไปข้างหน้าพร้อมนวดกดจุดบริเวณส้นเท้า

2. โปรแกรมการนวดแบบคลึงอัตโนมัติรูปแบบที่2 เครื่องนวดเท้าไฟฟ้าจะเริ่มนวดด้วยการนวดแบบคลึงพร้อมให้ความร้อน โดยลูกกลิ้งใต้ฝ่าเท้าจะเคลื่อนไปด้านหลังพร้อมนวดกดจุดบริเวณส้นเท้า

3. โปรแกรมนวดพิเศษเมื่อเปิดเครื่องนวดเท้าไฟฟ้าระบบความร้อนจะเริ่มทำงานพร้อมกับโปรแกรมการนวดคลึงอัตโนมัติรูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 2

ประโยชน์
- ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อเฉพาะที่ชั่วคราว
- เพิ่มการไหลเวียนโลหิตเฉพาะที่ชั่วคราว


 
 

CONTACT US


บริษัท เรสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด


3689/9 ถนน เจริญราษฎร์แขวง บางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120


CONTACT US


บริษัท เรสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด


3689/9 ถนน เจริญราษฎร์แขวง บางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

TEL. +66 2255 3000,+66 2252 5888

market@restergroup.com